Červeňová, D., & Demkanin, P. (2023). Možnosti využitia poznania neurovied v teórii fyzikálneho vzdelávania. Scientia in Educatione, 14(2), 20-31. https://doi.org/10.14712/18047106.3108