Jedličková, T., Teodoridis, V., & Bartůňková, D. (2024). Potenciál využití online médií ve výuce geologie na základní a střední škole. Scientia in Educatione, 15(1), 45-58. https://doi.org/10.14712/18047106.3219