Janštová, V., Spurný, J. ., & Procházková, K. (2024). Česká verze konceptuálního rámce tématu nervová soustava a zastoupení jeho konceptů ve středoškolských učebnicích. Scientia in Educatione, 15(1), 27-44. https://doi.org/10.14712/18047106.3223