Žák, V. (2016). Metody sběru dat využívané didaktikou fyziky v mezinárodním prostředí. Scientia in Educatione, 7(2), 18-33. https://doi.org/10.14712/18047106.349