Ješková, Z., Lukáč, S., Šnajder, Ľubomír, Guniš, J., Balogová, B., & Kireš, M. (2016). Hodnotenie bádateľských zručností žiakov gymnázia. Scientia in Educatione, 7(2), 48-70. https://doi.org/10.14712/18047106.350