Müllerová, L. (2020). Pojem evoluce a jeho vnímání žáky základních a středních škol. Scientia in Educatione, 3(2), 33-64. https://doi.org/10.14712/18047106.36