Robová, J. (2020). Výzkumy vlivu některých typů technologií na vědomosti a dovednosti žáků v matematice. Scientia in Educatione, 3(2), 79-106. https://doi.org/10.14712/18047106.38