Nevřelová, M., & Ružek, I. (2017). Geoparky – potenciál pre exteriérovú výučbu predmetov Geografia a Biológia. Scientia in Educatione, 8(1). https://doi.org/10.14712/18047106.389