Kekule, M., & Žák, V. (2013). Postoje žáků k výuce fyziky v České republice – vybrané výsledky. Scientia in Educatione, 1(1), 51-71. https://doi.org/10.14712/18047106.53