Sarrazy, B., & Chopin, M.-P. (2013). Antropodidaktický přístup k interakcím učitel–žák ve výuce matematiky na 1. stupni školy. Scientia in Educatione, 1(1), 73-85. https://doi.org/10.14712/18047106.55