Janštová, V., & Novotný, P. (2017). Didaktický výzkum jako součást závěrečných prací studentů učitelství biologie. Scientia in Educatione, 8(2). https://doi.org/10.14712/18047106.629