Jančaříková, K., & Pavlasová, L. (2018). Dovednost studentů učitelství biologie aplikovat teorii didaktických situaci při přípravě na výuku. Scientia in Educatione, 9(1). https://doi.org/10.14712/18047106.770