Činčera, J. (2014). Význam nezávislých expertních center pro šíření badatelsky orientované výuky v České republice. Scientia in Educatione, 5(1), 74-81. https://doi.org/10.14712/18047106.88