Kubiatko, M. (2017). Predstavy žiakov o vylučovacej a endokrinnej sústave. Scientia in Educatione, 8(2). https://doi.org/10.14712/18047106.989