UŠÁKOVÁ, K. Reflexia na stav a perspektívy didaktiky biológie z pohľadu situácie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Scientia in educatione, [S. l.], v. 5, n. 2, p. 74-89, 2014. DOI: 10.14712/18047106.130. Disponível em: https://ojs.cuni.cz/scied/article/view/130. Acesso em: 12 srp. 2022.