SKORŠEPA, M.; KMEŤOVÁ, J.; HORVÁTHOVÁ, E. Tablet alebo notebook? Komparatívna štúdia žiakovho vnímania rozdielnych technologických prístupov v počítačom podporovanom chemickom laboratóriu. Scientia in educatione, [S. l.], v. 11, n. 1, p. 82-96, 2020. DOI: 10.14712/18047106.1322. Disponível em: https://ojs.cuni.cz/scied/article/view/1322. Acesso em: 25 lis. 2020.