KOTUĽÁKOVÁ, K.; DLHOLUCKÝ, D.; PALICOVÁ, L.; ŠPRLÁKOVÁ, L. Vplyv výskumne ladeného prístupu na rozvoj spôsobilostí vedeckej práce žiakov nižšieho sekundárneho stupňa vzdelávania. Scientia in educatione, [S. l.], v. 10, n. 2, p. 2-19, 2020. DOI: 10.14712/18047106.1324. Disponível em: https://ojs.cuni.cz/scied/article/view/1324. Acesso em: 23 led. 2021.