ČIPKOVÁ, E.; FUCHS, M. Hodnotenie vybraných bádateľských zručností študentov učiteľstva biológie. Scientia in educatione, [S. l.], v. 11, n. 2, p. 2-13, 2021. DOI: 10.14712/18047106.1884. Disponível em: https://ojs.cuni.cz/scied/article/view/1884. Acesso em: 16 dub. 2021.