JANŠTOVÁ, V.; DVOŘÁKOVÁ, R. M.; MOUREK, J.; RAJSIGLOVÁ, I.; NOVOTNÝ, P. Česká verze dotazníku CLASS určeného k měření profesionality postoje k biologii. Scientia in educatione, [S. l.], v. 13, n. 1, p. 9-25, 2022. DOI: 10.14712/18047106.2086. Disponível em: https://ojs.cuni.cz/scied/article/view/2086. Acesso em: 27 lis. 2022.