KOPEROVÁ, D.; HELD, Ľubomír. Monitorovanie kognitívneho vývinu vo vzdelávacom programe ExpEdícia: Môže kognitívny vývin odrážať vplyv vzdelávacieho prostredia?. Scientia in educatione, [S. l.], v. 13, n. 2, p. 13-25, 2023. DOI: 10.14712/18047106.2133. Disponível em: https://ojs.cuni.cz/scied/article/view/2133. Acesso em: 18 čer. 2024.