ŘÍČAN, J.; ŠKODA, J.; HERMANOVÁ, V.; LANKOVÁ, B. Reakce na „Kritika textu Říčan J. et al. – Komparace kvality tzv. teacher made testů s didaktickými testy a jejich vliv na úspěšnost žáků: případová studie. Scientia in educatione, 12(2), 2021. Scientia in educatione, [S. l.], v. 13, n. 1, p. 42-45, 2022. DOI: 10.14712/18047106.2192. Disponível em: https://ojs.cuni.cz/scied/article/view/2192. Acesso em: 27 lis. 2022.