ČIPKOVÁ, E.; FUCHS, M.; ŠMIDA, D. Úroveň bádateľských zručností žiakov 6. ročníka základných škôl. Scientia in educatione, [S. l.], v. 14, n. 1, p. 2-14, 2023. DOI: 10.14712/18047106.2276. Disponível em: https://ojs.cuni.cz/scied/article/view/2276. Acesso em: 9 pro. 2023.