ŠMEJKAL, P.; SKORŠEPA, M.; STRATILOVÁ URVÁLKOVÁ, E.; TEPLÝ, P. Chemické úlohy se školními měřicími systémy: motivační orientace žáků v badatelsky orientovaných úlohách. Scientia in educatione, [S. l.], v. 7, n. 1, p. 29-48, 2016. DOI: 10.14712/18047106.280. Disponível em: https://ojs.cuni.cz/scied/article/view/280. Acesso em: 26 led. 2021.