JEŠKOVÁ, Z.; LUKÁČ, S.; ŠNAJDER, Ľubomír; GUNIŠ, J.; BALOGOVÁ, B.; KIREŠ, M. Hodnotenie bádateľských zručností žiakov gymnázia. Scientia in educatione, [S. l.], v. 7, n. 2, p. 48-70, 2016. DOI: 10.14712/18047106.350. Disponível em: https://ojs.cuni.cz/scied/article/view/350. Acesso em: 22 čvc. 2024.