CHYTRÝ, V.; KROUFEK, R. Možnosti využití Likertovy škály – základní principy aplikace v pedagogickém výzkumu a demonstrace na příkladu zjišťování vztahu člověka k přírodě. Scientia in educatione, [S. l.], v. 8, n. 1, 2017. DOI: 10.14712/18047106.591. Disponível em: https://ojs.cuni.cz/scied/article/view/591. Acesso em: 23 led. 2021.