Stratilová Urválková, Eva, Milada Teplá, a Svatava Janoušková. 2019. „Srovnávací analýza vzdělávacího Oboru Chemie Pro základní školy V rámci českého, polského, slovinského a estonského vzdělávacího Programu". Scientia in Educatione 10 (3):50-71. https://doi.org/10.14712/18047106.1293.