Poupová, Jana, Vanda Janštová, Radim Kuba, a Jan Mourek. 2019. „Srovnávací analýza Biologické části národního Kurikula Na 2. Stupni základních škol České Republice a Ve vybraných postkomunistických zemích". Scientia in Educatione 10 (3):94-124. https://doi.org/10.14712/18047106.1294.