Poupová, Jana. 2019. „Proč a Jak vyučovat dějiny vědy?". Scientia in Educatione 10 (1):4-16. https://doi.org/10.14712/18047106.1299.