Svobodová, Silvie. 2020. „Testování vybraných Charakteristik výzkumných nástrojů Pro zjišťování Afektivní Dimenze environmentální Gramotnosti žáků 2. Stupně ZŠ". Scientia in Educatione 10 (2):80-102. https://doi.org/10.14712/18047106.1319.