Skoršepa, Marek, Jarmila Kmeťová, a Erika Horváthová. 2020. „Tablet Alebo Notebook? Komparatívna štúdia žiakovho vnímania Rozdielnych technologických prístupov V počítačom Podporovanom Chemickom laboratóriu". Scientia in Educatione 11 (1):82-96. https://doi.org/10.14712/18047106.1322.