Kotuľáková, Katarina, Dávid Dlholucký, Lucia Palicová, a Lenka Šprláková. 2020. „Vplyv výskumne ladeného prístupu Na Rozvoj spôsobilostí Vedeckej práce žiakov nižšieho sekundárneho stupňa vzdelávania". Scientia in Educatione 10 (2):2-19. https://doi.org/10.14712/18047106.1324.