Slepáková, Ivana, a Katarína Kimáková. 2015. „Hodnotenie zručností V bádateľsky Orientovanej výučbe biológie". Scientia in Educatione 6 (1):133-43. https://doi.org/10.14712/18047106.138.