Chocholoušková, Zdeňka, a Lenka Hajerová Müllerová. 2020. „Vliv terénní Exkurze Na Modifikaci žákovských Prekonceptů odborných Pojmů". Scientia in Educatione 11 (1):22-42. https://doi.org/10.14712/18047106.1595.