Slavíčková, Mária. 2021. „Spôsoby zovšeobecňovania U žiakov Vo Veku 12-13 Rokov a Ich Budúcich učiteľov Matematiky". Scientia in Educatione 11 (2):40-52. https://doi.org/10.14712/18047106.1722.