Held, Ľubomír. 2020. „Konfrontácia Koncepcií přírodovědného vzdelávania V Európe". Scientia in Educatione 2 (1):69-79. https://doi.org/10.14712/18047106.18.