Čipková, Elena, a Michael Fuchs. 2021. „Hodnotenie vybraných bádateľských zručností študentov učiteľstva biológie". Scientia in Educatione 11 (2):2-13. https://doi.org/10.14712/18047106.1884.