Koperová, Dominika, a Ľubomír Held. 2023. „Monitorovanie kognitívneho vývinu Vo vzdelávacom Programe ExpEdícia: Môže kognitívny vývin odrážať Vplyv vzdelávacieho Prostredia?". Scientia in Educatione 13 (2):13-25. https://doi.org/10.14712/18047106.2133.