Říčan, Jaroslav, Jiří Škoda, Viktorie Hermanová, a Barbora Lanková. 2022. „Reakce Na „Kritika Textu Říčan J. Et Al. – Komparace Kvality Tzv. Teacher Made Testů S didaktickými Testy a Jejich Vliv Na úspěšnost žáků: Případová Studie. Scientia in Educatione, 12(2), 2021". Scientia in Educatione 13 (1):42-45. https://doi.org/10.14712/18047106.2192.