Trnová, Eva, Tomáš Janko, Josef Trna, a Karolína Pešková. 2016. „Typy vzdělávacích Komiksů a analýza Jejich edukačního potenciálu Pro přírodovědnou výuku". Scientia in Educatione 7 (1):49-64. https://doi.org/10.14712/18047106.225.