Čipková, Elena, Michael Fuchs, a Dominik Šmida. 2023. „Úroveň bádateľských zručností žiakov 6. Ročníka základných škôl". Scientia in Educatione 14 (1):2-14. https://doi.org/10.14712/18047106.2276.