Šmejkal, Petr, Marek Skoršepa, Eva Stratilová Urválková, a Pavel Teplý. 2016. „Chemické úlohy Se školními měřicími systémy: Motivační Orientace žáků V Badatelsky orientovaných úlohách". Scientia in Educatione 7 (1):29-48. https://doi.org/10.14712/18047106.280.