Poupová, Jana. 2024. „Víceznačné termíny Ve středoškolských přírodovědných předmětech". Scientia in Educatione 15 (1):80-95. https://doi.org/10.14712/18047106.3106.