Ješková, Zuzana, Stanislav Lukáč, Ľubomír Šnajder, Ján Guniš, Brigita Balogová, a Marián Kireš. 2016. „Hodnotenie bádateľských zručností žiakov gymnázia". Scientia in Educatione 7 (2):48-70. https://doi.org/10.14712/18047106.350.