Robová, Jarmila. 2020. „Výzkumy Vlivu některých Typů Technologií Na vědomosti a Dovednosti žáků V Matematice". Scientia in Educatione 3 (2):79-106. https://doi.org/10.14712/18047106.38.