Nevřelová, Marta, a Ivan Ružek. 2017. „Geoparky – potenciál Pre exteriérovú výučbu Predmetov Geografia a Biológia". Scientia in Educatione 8 (1). https://doi.org/10.14712/18047106.389.