Hejnová, Eva. 2024. „Zjišťování úrovně přírodovědné Gramotnosti Gymnazistů a vysokoškoláků Pomocí Testu TOSLS". Scientia in Educatione 15 (1):2-26. https://doi.org/10.14712/18047106.4000.