Sarrazy, Bernard, a Marie-Pierre Chopin. 2013. „Antropodidaktický přístup K interakcím učitel–žák Ve výuce Matematiky Na 1. Stupni školy". Scientia in Educatione 1 (1):73-85. https://doi.org/10.14712/18047106.55.