Chytrý, Vlastimil, a Roman Kroufek. 2017. „Možnosti využití Likertovy škály – základní Principy Aplikace V pedagogickém výzkumu a Demonstrace Na příkladu zjišťování Vztahu člověka K přírodě". Scientia in Educatione 8 (1). https://doi.org/10.14712/18047106.591.