Jančaříková, Kateřina, a Lenka Pavlasová. 2018. „Dovednost Studentů učitelství Biologie Aplikovat Teorii didaktických Situaci při přípravě Na výuku". Scientia in Educatione 9 (1). https://doi.org/10.14712/18047106.770.