Činčera, Jan. 2014. „Význam nezávislých expertních Center Pro šíření Badatelsky Orientované výuky V České Republice". Scientia in Educatione 5 (1):74-81. https://doi.org/10.14712/18047106.88.